รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปี55

ลบ แก้ไข

<p style="text-align: center; "> <br /> <img alt="UploadImage" src="http://enn.co.th/uploads/contents/2011121795416.jpg" /><br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><strong>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เปิดรับสมัครแล้วนะคะ น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปที่ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี&nbsp;หลักสูตร&nbsp;4&nbsp;ปี,5&nbsp;ปี&nbsp;(รับวุฒิ&nbsp;ม.6/ปวช.)ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล&nbsp;9&nbsp;แห่ง&nbsp;ปีการศึกษา&nbsp;2555</strong></span></p> <form action="http://www.apply.rmutt.ac.th/" enctype="multipart/form-data" id="form1" method="post" name="form1" target="_blank"> <div align="center"> <h1> <input name="Submit" type="submit" value="สมัครสอบ" /></h1> </div> </form> <div> <p style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; "><span xml:lang="th">การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี </span><span xml:lang="th">(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 </span>, ปวช.) <span xml:lang="th">ประจำปีการศึกษา&nbsp; 2555</span><br /> <strong><span xml:lang="th">เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมโครงการระบบรับสมัครสอบตรงประกอบไปด้วย</span></strong></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="570"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; "> <span style="font-size: 14px; "><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutt.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</a></span></strong><br /> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutp.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</a></span></strong><br /> <strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutk.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ</a></span></strong><br /> <strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutr.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</a></span></strong><br /> <strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutsb.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</a></span></strong><br /> <strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutto.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก</a></span></strong><br /> <strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmuti.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน</a></span></strong><br /> <strong>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutl.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</a></span></strong><br /> <strong>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong><span xml:lang="th"><a href="http://www.rmutsv.ac.th/" target="_blank">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</a></span></strong></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0); "><span style="font-size: 16px; "><strong>**รับสมัครตั้งแต่วันที่ &nbsp;15 ธันวาคม 2554 -29 กุมภาพันธ์ 2555</strong></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px; "><strong>**สอบข้อเขียนวันที่ 17-18 &nbsp;มีนาคม 2555</strong><br /> <br /> <br /> <u><strong>โทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรง ป.ตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)<br /> กรุณาติดต่อในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. &ndash; 16.30 น.</strong></u></span></p> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ธัญบุรี</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร 090-551-1880,090-551-1882,090-551-1883, 090-551-1885,090-551-1886</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ล้านนา</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร.053-921444 ต่อ 1234,1232</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. รัตนโกสินทร์</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร. 02-8894585 -7 ต่อ 5109</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. พระนคร</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร. 02-2819009 ต่อ 6301-4</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. กรุงเทพ</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร. 02-2879625 ต่อ 2123,2124</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. สุวรรณภูมิ</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร. 035-709103</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ตะวันออก</span></div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร. 038-358137 ต่อ 8104,8105,8106 หรือ 081-9821881</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. อีสาน</span></div> <div> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โทร. 044-233000 ต่อ 2750-2755 , 0-4423-3067</div> <div> <br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: 14px; "><strong>ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่&nbsp;</strong></span></span><a href="http://203.158.253.234/info/#"><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">http://203.158.253.234/info/#</span></a><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 14px; "><strong>โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 17 ธ.ค. 54</strong></span></div> <div style='margin-top: 10px;font-weight: bold;text-align: left;'>รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ : <a href='http://www.enn.co.th/news_detail.php?nid=1692' target='_blank'>รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปี55</a><br />ที่มา <a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย</a>&nbsp;<a href='http://www.enn.co.th' target='_blank'>www.enn.co.th</a></div>
 
โดย ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ธ.ค. 54 09:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 121,920 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 121,920 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง