ทุน “ครูพันธุ์ใหม่” รับสมัคร

ลบ แก้ไข

       โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในภาพรวมของประเทศ เพื่อผลิตครูมืออาชีพที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู โดยดึงดูดคนดี คนเก่ง มาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ทั้งนี้จะผลิตครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขผูกพันให้นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครู
       
       สำหรับในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา สกอ.ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง กรณีการรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (รุ่นปีการศึกษา 2552 และ2553) ซึ่งคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รับทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ รูปแบบที่ 2 การประกันการมีงานทำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตครูในสาขาวิชาตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 45 สถาบัน 138 หลักสูตร
       
       ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษาทุน รุ่นปีการศึกษา 2552 จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็น ครูสังกัด สพฐ. จำนวน 1,867 คน ครูสังกัด สอศ. จำนวน 133 คน ซึ่งผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติครบ และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับรายละเอียดเกณฑ์ทั้งหมด สามารถดูได้ที่
       

       http://www.satit.mua.go.th/newspaper/anc_doc/20100430103605.pdf

       ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552
       

       ประกาศรับทุน
       3 มิถุนายน 2553 (www.mua.go.th)
       
       รับสมัคร
       
7-9 มิถุนายน 2553 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552
       
       สอบสัมภาษณ์
       11 มิถุนายน 2553
       
       ส่งข้อมูลนักศึกษาและคะแนน
       
14 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       
       พิจารณาเขตพื้นที่การศึกษาให้กับผู้สมัคร
       18-19 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
       
       ประกาศผลการคัดเลือก
       22 มิถุนายน 2553 (www.mua.go.th)
       
       รายงานตัวและทำสัญญารับทุน
       28 มิถุนายน 2553
       
       ส่งรายงานผลการจัดทำสัญญารับทุน
       1 กรกฎาคม 2553
       
       ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
       2 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552

 

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์  แหล่งการศึกษา

  

 

 

 เลือกคณะยังไง..ไม่พลาด..วางแผงแล้ว

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร"

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 
โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 มิ.ย. 53 03:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,494 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,494 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายสิริชัย
IP : 202.29.9.***
ดีครับแต่น่าให้นักศึกษาครูได้ทุนทุกชั้นปี
ลบ แจ้งลบ
โดย นายสิริชัย
IP : 202.29.9.***
ดีครับแต่น่าให้นักศึกษาครูได้ทุนทุกชั้นปี

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง